Testiranje robe

Analitika dostave

Potpuna integracija

Onlajn prodaja bez reklamacija

U slučaju da niste sigurni da je roba 100% ispravna, Paketar može da testira sve pre slanja, kako bi Vaš kupac bio 100% zadovoljan.
 
Često se dešava da proizvod koji stigne kupcu bude neispravan, i u tom slučaju ste dužni da kupcu isporučite ispravan proizvod. Da biste izbegli da po drugi put kupac dobije neispravan proizvod, mi ćemo proveriti novi paket potpuno besplatno.
 
Postoji i mogućnost provere ispravnosti svih Vaših proizvoda pre slanja. Usluga se naplaćuje 20 dinara po proizvodu.
 
Ovim načinom poslovanja sveli biste reklamacije na minimum, jer nakon provere Paketar garantuje za ispravnost robe koja se šalje.